Τακτική συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αμφίκλειας στις 05/10/2012