Τακτική συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Μαρίνας στις 11/09/2012