Τακτική συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Αγίας Μαρίνας στις 17/05/2013