Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 9/12/2013