Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28/06/2013