Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19/07/2013