Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13η του μήνα Νοεμβρίου 2013