Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13/06/2013