Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 04/09/2013