Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας - Ελάτειας την 23η του μήνα Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00