Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας – Ελάτειας, στο Δημοτικό Κατάστημα Κάτω Τιθορέας την 19η Δεκεμβρίου 2023 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 1:00 μμ.