Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας – Ελάτειας, στο Δημοτικό Κατάστημα Κάτω Τιθορέας την 6η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 1:00 μμ