Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας – Ελάτειας, στο Δημοτικό Κατάστημα Κάτω Τιθορέας την 31η Ιουλίου 2023 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 1:00 μμ