Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας – Ελάτειας, στο Δημοτικό Κατάστημα Κάτω Τιθορέας την 19η Ιουνίου 2023 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 3:00 μμ.