Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας – Ελάτειας, στο Δημοτικό Κατάστημα Κάτω Τιθορέας την 30η Νοεμβρίου 2022 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 7:30 μμ