Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας – Ελάτειας, στο Δημοτικό Κατάστημα Κάτω Τιθορέας την 31η Οκτωβρίου 2022 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 6:00 μμ.