Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας – Ελάτειας, στο Δημοτικό Κατάστημα Κάτω Τιθορέας την 21η Ιουλίου 2022 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 8:00 μμ.