Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας – Ελάτειας, στο Δημοτικό Κατάστημα Κάτω Τιθορέας την 15η Ιουνίου 2022 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 8:00 μμ.