Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας – Ελάτειας, μέσω Τηλεδιάσκεψης την 15η Ιουνίου 2021 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 8:00 μμ.