Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας - Ελάτειας στις 28/02/2012