Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας - Ελάτειας στις 26/03/2012