Τακτική συνεδρίαση της Τοπικής Κοινότητας Ζελίου την Tρίτη 25-11-2014 και ώρα 9:00 πμ. στο Κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Ζελίου