Τακτική συνεδρίαση της Τοπικής Κοινότητας Ζελίου την Παρασκευή 7-6-2019 και ώρα 19:00΄