Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπήςστην Κάτω Τιθορέα την 7η Απριλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30