Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 25η Αυγούστου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00