Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 11η Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00