Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 17-08-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.