Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό κατάστημα Κάτω Τιθορέας την 26-8-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.