Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 3/09/2013