Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12/12/2013