Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 29η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00