Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 10η Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30