Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 9η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30