Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 16η Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00