Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 6η Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30