Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 28η Μαρτίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30