Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 1η Αυγούστου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30