Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 30η Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30