Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 28η Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30