Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 23η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00