Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 12η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30