Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 22η Μαίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30