Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 29η Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30