Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 25η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30