Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 21-12-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00’