Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 18-12-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00’.