Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 8-11-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30’