Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 27-10-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00’.