Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 06-09-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30.