Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 04-04-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.